Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

MijnNBF: regelt u ook al alles zelf?

 
In 2008 werd het programma MijnNBF geïntroduceerd. MijnNBF is de omgeving op de website van de NBF voor o.a. de ledenadministratie voor leden en verenigingen. MijnNBF maakt daarvoor gebruik van uw e-mailadres.
 
Als lid kunt u, na het inloggen, de over u vastgelegde gegevens bekijken. Uw adresgegevens wijzigen. Het soort lidmaatschap veranderen. Uw pasgemiddelde bekijken (ook over de afgelopen seizoenen).
Dubbellid worden. U laten overschrijven naar een andere vereniging. Maar ook inschrijven op toernooien.
 
Hoe werkt het?
 
Natuurlijk kunnen wij hier uitgebreid over schrijven. Maar dat hebben wij al voor u gedaan. U kunt op deze website de Handleiding MijnNBF voor leden ophalen.
 
Hoe logt u de EERSTE keer in?
 
Ga naar website van de NBF en klik onder Mijn NBF op de knop Inloggen.
Voer in het inlogscherm uw lidnummer van uw NBF-pas in.
Lid geworden vóór 01-09-2009?
Het wachtwoord is uw lidnummer gevolgd door uw pasgemiddelde van het lopende seizoen zonder punt. Heeft u een ledenpas gekregen waar het gemiddelde nul (0) is? Maak daar bij het inloggen 3 nullen van!
Lid geworden na 01-09-2009? Het te gebruiken wachtwoord heeft u van uw ledenadministratie gekregen.
 
Bedenk van te voren een voor u gemakkelijk te onthouden wachtwoord en voer dat in zodra dat wordt gevraagd.
 
Wachtwoord vergeten?
 
Ga naar de website van de NBF en klik onder Mijn NBF op de knop Inloggen.
Klik daarna op de knop Wachtwoord vergeten. Geef uw lidnummer op en klik op de knop Aanvragen.

U krijgt een tijdelijk wachtwoord per e-mail toegezonden.