Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Overzicht toernooien
Inschrijven

Details Zilveren Bowlingbal

Let op! U kunt voor dit toernooi online inschrijven. Wanneer u inlogt in MijnNBF hoeft u uw gegevens niet meer handmatig in te voeren!

Algemeen
 
Serieoverzicht
 
Deelnemerslijst
 


Naam : Zilveren Bowlingbal
Type : C Toernooi
Klasse : 2
Erkenning : 2018/C650
Bowlingcentrum : Bowling Apeldoorn
Begindatum : 01-10-2018
Einddatum : 07-10-2018
Website : https://bvapeldoorn.nl/zilveren-bowlingbal-toernooi/
E-mail adres : info@bvapeldoorn.nl
Contactpersoon : De heer Danny Kamphorst
Provincie : Gelderland
Inschrijfkosten: €32,50 p.p. Oliepatroon: Stone Street Reglement: 1. Deelname is uitsluitend toegestaan aan leden met een geldig N.B.F. en/of W.T.B.A. paspoort. 2. Handicap 70% van 210. (max. 56). Indien men niet over een pasgemiddelde beschikt dient men een gemiddelde verklaring ex Art. 307 N.B.F. Sportreglement te tonen. Bij buitenlandse deelname is Art. 309 N.B.F. van kracht. 3. Re-entry is niet toegestaan. 4. Het toernooi wordt gehouden in: Bowlingcentrum Apeldoorn, Nieuwstraat 66, 7311 BT Apeldoorn. 5. Deelname staat open voor alle leden van de NBF, ETBF en WTBA. 6a. Serie 6, 7 en 8 op zondag 7 oktober zijn voorbestemd voor deelnemers met de grootste reisafstand, (afstand woonplaats - bowlingcentrum Apeldoorn > 50km enkele reis). 6b. Serie 1 zal pas worden geopend als alle andere series minimaal 20 deelnemers per serie bevatten. 7. Bowlingkledij is verplicht, ook tijdens de prijsuitreiking volgens art. 233 N.B.F. sportreglement. 8. Deelnemers dienen zich een half uur voor aanvang van hun serie te melden bij het wedstrijdsecretariaat. 9a. Voorronde: De voorronde van het toernooi wordt gespeeld over 5 games, single met 2 personen per baan in een handicapklassement, dames en heren gemengd, volgens het Europees systeem. 9b. Finale: 4 games single, Europees systeem met 2 spelers per baan. In totaal zijn er 28 finaleplekken beschikbaar. Deze plekken worden als volgt verdeeld: - Top 21 uit de voorronde op basis van totaalscore inclusief handicap. - De seriewinnaars van serie 2 t/m 8 op basis van totaalscore inclusief handicap. Indien de seriewinnaar zich al via de reguliere top 21 plaatst, zal deze plek automatisch worden opgevuld door de nummer 2 uit deze serie. Als de nummer 2 uit deze serie ... enz. - Wanneer serie 1 geopend wordt, zal de winnaar van deze serie zich ook automatisch plaatsen voor de finale, en zal het aantal finaleplekken genoemd bij de eerste bullit van dit artikel dalen met 1, tot 20, zodat het totaal aantal finalisten 28 blijft. - Indien een reguliere vervalt, vervalt de beschikbare finaleplaats aan het totaal. 9c. Scores uit de voorronden worden meegenomen naar de finale. 10. Finaleplaatsen worden niet opgevuld. Bij afwezigheid tijdens de finale behoudt de organisatie zich het recht voor de prijs aan de kas van het toernooi te laten vervallen. 11. In de spelersruimte mag niet gerookt, gedronken, en gegeten worden tijdens het spelen van de voorronden en de finales. Deelnemers mogen tijdens hun eigen series geen alcohol houdende dranken gebruiken en niet roken. 12. Bij ex – aequo zal art. 218 lid C van het N.B.F. sportreglement worden toegepast. 13. Alle inschrijvingen voor 20 september 2018 worden schriftelijk of via email bevestigd. 14. Elke inschrijving verplicht tot betaling, zie Art. 531 lid 3 van het N.B.F. sportreglement. Annuleren is mogelijk tot 20 september 2018. 15. Op het toernooi is verder het N.B.F. sportreglement van kracht. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Dit besluit is bindend. 16. De baan indeling gebeurd bij inschrijving door middel van loting. 17. De inschrijver verklaart zich akkoord met het Privacy beleid conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van Bowling Vereniging Apeldoorn en gaat akkoord met het verwerken en publiceren van de gegevens van alle door inschrijver ingeschreven personen in de betreffende klassementen. 18. Leden van een buitenlandse bowlingfederatie geven hierbij, mede namens alle door inschrijver ingeschreven personen, toestemming voor het verwerken van resultaten door de Nederlandse Bowling Federatie. 19. Inschrijver geeft, mede namens alle door inschrijver ingeschreven personen, toestemming voor het maken en publiceren van foto’s en/of beeldmateriaal voor promotionele doeleinden.