Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities
Terug naar tussenstand


Overzicht hoogste series Nationale Trio League NTL Eredivisie 2019/2020

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
1278436 D. Dreyer 678 01-03-2020
1142305 J. van der Heide 675 24-11-2019
1004115 L. Breeschoten 672 20-10-2019
1043765 S Gastmans 666 24-11-2019
1267973 M. Coussens 661 24-11-2019
102784 F. Dingenouts 659 24-11-2019
817325 M.S. Krens 647 29-09-2019
60496 R. Verboon 635 20-10-2019
982105 J. Willems 635 29-09-2019
949485 K.L.J. French-Plummen 635 01-03-2020
494720 T Duindam 633 01-03-2020
1338943 J.A. Agate 632 20-10-2019
1047345 M. Landman 626 20-10-2019
876712 N. Sanders 622 29-09-2019
37494 A.M.J.W. Plummen 605 01-03-2020
50318 E.J. Kok 601 29-09-2019
1201379 J.Q. Grove 597 29-09-2019
1111345 G. Hendrickx 594 20-10-2019
1098454 E.D. Nap 534 20-10-2019
10189 M. Thompson 533 01-03-2020

Pagina: 1 2